Τεστ Παπανικολάου υγρής μορφής

Τεστ Παπανικολάου: Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται μια καινούργια μέθοδος για τον έλεγχο των κυττάρων που λαμβάνονται από τον τράχηλο. Αυτή ονομάζεται ThinPrepΠαπ Τεστ. Το δείγμα λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά με ένα ειδικό βουρτσάκι το οποίο τοποθετείται μέσα σε μπουκαλάκι με συντηρητικό, το υγρό ThinPrep, όπου ξεπλένεται καλά.

Κατά τον τρόπο αυτό αφενός όλα τα κύτταρα που συλλέχθηκαν μεταφέρονται στο υγρό ThinPrep, αφετέρου εξασφαλίζεται η σωστή συντήρησή τους Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Κυτταρολογία Υγρής Φάσης και εκτός από το τεστ παπανικολάου χρησιμοποιείται πλέον και σε άλλες εξετάσεις.

Υπολογίζεται πως η ακρίβεια στη διάγνωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25%. Αυτό μας δίνει συνολική ακρίβεια της εξέτασης περίπου 90%. Το τεστ παπ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε γυναικολογικό ιατρείο αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, δηλαδή το ειδικό βουρτσάκι και το φιαλίδιο με το ειδικό υγρό thinprep.