Παρακολούθηση κύησης

Παρακολούθηση Κύησης: Ο σκοπός της πρώτης επίσκεψης της εγκύου στον ιατρό είναι η επιβεβαίωση της κύησης, η επισήμανση και ο προσδιορισμός όλων εκείνων των παραγόντων που δυνατόν να επηρεάσουν την εξέλιξή της, η εκτίμηση της γενικής υγείας της εγκύου, ο πλήρης παρακλινικός έλεγχος και ο σχεδιασμός του πλαισίου παρακολούθησης της κύησης.

Κάθε φορά θα προγραμματίζεται ο επόμενος έλεγχος, κάθε μήνα μέχρι την 32η εβδομάδα, κάθε 15 ημέρες από την 32η μέχρι και την 36η εβδομάδα και τον τελευταίο μήνα η παρακολούθηση θα είναι κάθε 7 έως 10 μέρες.

Πρέπει να ενημερώσουμε κάθε έγκυο για συμπτώματα που θα την οδηγήσουν άμεσα στον γυναικολόγο εκτός προγραμματισμένων ελέγχων.