Οικογενειακός προγραμματισμός

Σκοπός της υπηρεσίας Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

– Κλινική γυναικολογική εξέταση
– Εξέταση κατά Παπανικολάου
– Τοποθέτηση ενδομήτριων σπειραμάτων (σπιράλ)
– Τοποθέτηση κολπικών δακτυλίων
– Ελεγχος για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
– Ενημέρωση για την υγιεινή του γεννητικού συστήματος
– Ενημέρωση για τις σύγχρονες αντισυλληπτικές μεθόδους
– Ενημέρωση για τον προγραμματισμό επιθυμητής εγκυμοσύνης
– Ενημέρωση για τον προγεννητικό έλεγχο
– Ενημέρωση για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
– Ενημέρωση για την εμμηνόπαυση