Γυναικολογικές Ενδοσκοπήσεις (Λαπαροσκοπήσεις – Υστεροσκοπήσεις)

Η λαπαροσκόπηση είναι μία σύγχρονη μέθοδος χειρουργικής διάγνωσης και θεραπείας που εκτελείται με τη βοήθεια λαπαροσκοπικών εργαλείων μέσω μικρών τομών ( λίγων χιλιοστών), αποφεύγοντας τη μεγάλη τομή στην κοιλιά. Ως εκ τούτου, είναι ελάχιστα παρεμβατική και παρουσιάζει το πλεονέκτημα του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και της καλύτερης και ταχύτερης αποκατάστασης μετεγχειρητικά, ενώ επίσης, χαρακτηρίζεται από λιγότερο πόνο μετεγχειρητικά, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη ανάρρωση.

Στη γυναικολογία, συγκεκριμένα, η λαπαροσκόπηση βρίσκει μεγάλη εφαρμογή και χρησιμοποιείται τόσο διαγνωστικά, όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Διαγνωστικά χρησιμοποιείται σε πολλές καταστάσεις, όπως :

– Έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων
– Ενδομητρίωση
– Χρόνιο πυελικό άλγος
– Οξύ κοιλιακό άλγος
– Εξωμήτρια εγκυμοσύνη

Η λαπαροσκοπική χειρουργική πραγματοποιείται υπό Γενική Αναισθησία. Επίσης, πριν και μετά τη λαπαροσκόπηση χορηγείται στη γυναίκα ειδική αγωγή με αναλγητικά φάρμακα ώστε να μην έχει μετεγχειρητικό πόνο.

Η υστερεκτομή είναι η αφαίρεση της μήτρας με ή χωρίς τις ωοθήκες και μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά. Η νοσηλεία, τις περισσότερες φορές, δεν ξεπερνά τις 48 ώρες και η ανάρρωση είναι πολύ πιο γρήγορη συγκριτικά με την κλασική κοιλιακή υστερεκτομή. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες συνδυαστικές χειρουργικές τεχνικές όπως η λαπαροσκοπικήυφολική υστερεκτομή, η ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή και η «ρομποτική υστερεκτομή». Οι παραπάνω επεμβάσεις υστερεκτομής είναι δυνατόν να συνοδεύονται ή όχι από αμφοτερόπλευρησαλπιγγοωοθηκεκτομή.

 

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης έναντι των κλασσικών χειρουργικών επεμβάσεων είναι :

– Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας ( λίγες ώρες και στο 5% των περιπτώσεων ένα 24ωρο παραμονής στην κλινική)
– Μικρές ουλές (5-11 χιλιοστά)
– Γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές ασχολίες και την εργασία
– Ελάχιστο πόνο
– Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στην επούλωση των τομών

Α. Διαγνωστική υστεροσκόπηση
– Διερεύνηση της υπογονιμότητας
– Καθ’ έξιν αποβολές
– Χρόνιο πυελικό άλγος
– Μητρορραγία

Β. Χειρουργική υστεροσκόπηση
– Αφαίρεση ενδομητρίου πολύποδα
– Αφαίρεση ενδομητρίου ινομυώματος
– Λύση ενδομήτριων συμφύσεων
– Αποκατάσταση διαφράγματος ή άλλων ενδομήτριων συγγενών ανωμαλιών της μήτρας.
– Αφαίρεση αντισυλληπτικών συσκευών (σπιραλ)
– Αφαίρεση υπολειπόμενων προϊόντων κύησης
– Αφαίρεση ενδομήτριων αντισυλληπτικών συσκευών